28/09/2022
vanlige-sporsmal-om-michigan-wrongful-loss-of-life-soksmal

Michigan Wrongful Death Lawsuit FAQs

Når du mister en du er glad i på grunn av en annen individuals urettmessige dealing with eller uaktsomhet, kan du kanskje inngi et søksmål om urettmessig død i Michigan mot den personen. Dette tillater familiemedlemmer å få tilbake smerte- og lidelseserstatning og erstatning for faucet av deres kjæres vennskap og økonomisk støtte.

Hva er et urettmessig dødssøksmål?

Når en particular person dør som følge av en urettmessig dealing with, eller på grunn av uaktsomhet eller skyld fra en annen particular person, lar en rettssak ved urettmessig død familiemedlemmer komme seg erstatning for smerte og lidelse og andre ikke-økonomiske og økonomiske skader. (MCL 600.2022(1), (3) og (6))

Hvem får pengene i et urettmessig dødssøksmål?

Personene som får pengene i en rettssak ved urettmessig død i Michigan inkluderer følgende medlemmer av den avdødes familie : (1) ektefelle; (2) barn; (3) etterkommere; (4) foreldre; (5) besteforeldre; og (6) søsken. (MCL 600.2022(3))

Spesielt, avdødes familiemedlemmer som får pengene i en urettmessig dødssøksmål:

  Den avdødes ektefelle.

  Avdødes barn.

 • Avdødes etterkommere.
 • Avdødes foreldre.

  Avdødes besteforeldre.

  Avdødes søsken.

  Avdødes arvinger dersom det ikke foreligger testomony.

  Barn av avdødes ektefelle.

 • Utviklere below avdødes testamente.
 • Personer utpekt i testamentet .

Hvor mye er en urettmessig død søksmål verdt?

Faktorene som påvirker hvor mye et søksmål ved urettmessig død er verdt inkluderer: (1) om avdødes død involverte bevisst smerte og lidelse, og i så fall hvor lenge; (2) faucet av avdødes økonomiske støtte, samfunn og samvær; (3) advokatens omdømme og erfaring; og (4) grenser for forsikringsselskapet til sjåføren og ansvarspolitikken og eventuelle samleobjekter til den tiltalte som er ansvarlig for dødsfallet.

Hvem advokaten det kan virke mindre viktig, males forsikringsbransjens egne information viser at en erfaren urettmessig dødsadvokat kan avgjøre saker for betydelig mer penger.

Faktisk kan en erfaren advokat for urettmessig død med en merittliste for å vinne rettsdommer og forlik og et rykte for å gå til rettssak sikre forlik som i gjennomsnitt er 4 x høyere enn en advokat som ikke har samme merittliste. Dette er basert på skadeprogramvare som forsikringsbransjen bruker for å spore advokater og evaluere krav.

I Michigan krever vår No-Fault-forsikringslov at alle sjåfører skal ha en minimal $157,000/$402, i ansvarsforsikringsdekning på kjøretøyene sine, males sjåfører har også nå muligheten til å “kjøpe nedre grenser” på $30,000 og $89,. (MCL 402.3101(1); 402.5805(2); 500.2022(1)(a) og (b), (5))

Ansvarsdekningsgrensene vil være høyere dersom kl. – feil sjåfør kjørte for Uber eller Lyft eller var sjåfør av en stor mellomstatlig lastebil eller nyttekjøretøy.

Urettmessige dødssøksmål i Michigan

Nedenfor er eksempler på urettmessige dødsoppgjørsbeløp som våre erfarne advokater har vunnet for menneskene og familiene vi har hjulpet:

7 millioner greenback pluss 4 millioner greenback over policygrensene

$6,2 millioner på $250,000 forlikstilbud

5,1 millioner greenback i dødssak påkjørsel bakfra

5 millioner greenback i en deadly fotgjengerulykkesak

Besøk vår “Settlements”-siden for å lære mer om Michigan Auto Legal guidelines vinnerrekord med bemerkelsesverdige og topprapporterte Michigan bilulykkeoppgjør og dommer for bil-, lastebil-, motorsykkel- og personskadesaker.

Hvem kan reise et urettmessig dødssøksmål i Michigan

Den eneste personen som kan reise et urettmessig dødssøksmål i Michigan er personen som formelt er oppnevnt av en skifterettsdommer til å fungere som personlig representant for dødsboet. Dette kan være den avdødes ektefelle, barn, besteforeldre eller andre slektninger.

Hvordan inngi et urettmessig dødssøksmål

Når du har ansatt en erfaren advokat, starter prosessen med at Skifteretten oppnevner en personlig representant for din avdøde kjæres dødsbo. Deretter er det urettmessige dødssøksmålet anlagt. Varsel må da gis til familiemedlemmer som kan ha krav på erstatning.

Frist for innlevering av et urettmessig dødssøksmål i Michigan

Fristen for å inngi et urettmessig dødssøksmål i Michigan er 3 år etter tidspunktet for dødsfallet. Også innen 000 dager etter innlevering, må familiemedlemmer få en kopi av søksmålet. I tillegg, innen 0028 dager etter mottak av søksmålet, må familiemedlemmer oppgi detaljer om erstatningskravet.

Michigan-loven bestemmer at “begrensningsperioden” for en urettmessig dødssøksmål “for å gjenopprette erstatning for en individuals død” “er 3 år etter tidspunktet for dødsfallet.” (MCL 600.3131(2))

Etter at denne typen søksmål er anlagt i Michigan, vil den personlige representanten til avdødes Boet må gi en kopi av søksmålet til alle avdødes familiemedlemmer som “kan ha rett til erstatning.” (MCL 600.2022(2))

Familiemedlemmer “som kan ha rett til erstatning” below urettmessig død søksmål “skal gi råd til advokaten for den personlige representanten innen 20 dager etter forkynnelse av klagen og varsel. . . av ethvert vesentlig faktum som personen har kjennskap til og som kan utgjøre bevis for ethvert erstatningskrav. Vedkommendes rett til å kreve ethvert utbytte below en høring kan avskjæres av retten dersom vedkommende unnlater å gi råd til den personlige representanten» etter behov. (MCL 600.2022(8))

Hvor lenge må jeg arkivere denne typen søksmål?

I Michigan har den personlige representanten for den avdødes eiendom 3 år på seg til å inngi en

feilaktig dødssøksmål 201024. Innen 20 dager etter innlevering, må avdødes familiemedlemmer få en kopi av søksmålet.

Hva må bevises?

For å bevise saken din i et søksmål om urettmessig død i Michigan, må du vise: (1) din kjæres død var et resultat av den forulempende partens forsømmelse; (2) din kjære blir overlevd av personer som kan ha krav på erstatning; og (3) din kjæres død ga ikke-økonomiske og økonomiske skader.

Hvilke skader og erstatninger kan dekkes?

  I et søksmål om urettmessig død i Michigan kan du få tilbake: (1) erstatning for å dekke “medisinske, sykehus-, begravelses- og begravelsesutgifter som boet er ansvarlig for”; (2) erstatning for avdødes smerte og lidelse; og (3) erstatning for faucet av avdødes økonomiske støtte, samfunn og samvær. (MCL 600.2022(6))

  Hvordan utbetales skader?

  Den personlige representanten for dødsboet må innhente rettens tillatelse før oppgjør kan foretas. Når utgifter som boet er ansvarlig for er betalt, fordeles utbytte fra forliket eller fra en erstatningsdom. (MCL 600.2022(5) og (6))

  For å være kvalifisert for utdeling av inntekter, familiemedlem må først ha fremsatt et «erstatningskrav» til den personlige representanten for dødsboet. (MCL 600.2022(6) og (7))

  Hvor lenge varer en urettmessig dødssøksmål tar?

  Faktorer som påvirker hvor lang tid en urettmessig dødssak tar, inkluderer: (1) advokatens merittliste og omdømme; (2) hvorvidt sjåføren bestrider ansvar; (3) oppdagelse; (4) saksevaluering; (5) bevegelseshøringer; (6) oppgjørskonferanser; (7) retten; og (8) dommeren tildelt saken.

  Hvis et forlik ikke kan oppnås, vil et urettmessig dødssøksmål i Michigan i gjennomsnitt ta mellom ett til to år å løse, avhengig av det spesifikke stedet hvor saken behandles.

  Kan denne typen søksmål reises etter en bilulykke?

  En bilulykke er den vanligste årsaken til at et urettmessig dødssøksmål må reises i Michigan. Etter et dødsfall forårsaket av en ulykke, kan en personlig representant for dødsboet til personen som mistet livet i ulykken reise søksmål mot den skadede sjåføren og mot eventuelle andre ansvarlige for dødsulykken.

  De vanligste tilfellene der andre parter kan legges til et søksmål om urettmessig død inkluderer hvis motorkjøretøyet som var involvert i å forårsake ulykken og påfølgende død var eid av en annen particular person enn føreren av kjøretøyet og hvis denne sjåføren var i løpet av og omfanget av hans eller hennes ansettelse på det tidspunktet han eller hun forårsaket ulykken.

  Denne typen søksmål kan også reises i Michigan basert på mange forskjellige typer urettmessige og uaktsomme handlinger. Faktisk kan dette søksmålet reises for nesten alle typer uaktsom dealing with som fører til at en annen dør, med mindre det er en lov, for eksempel Michigans statlige immunitetslover, som hindrer denne typen søksmål fra å bli reist.

  Kanskje i erkjennelse av at bilulykker er den vanligste årsaken til urettmessige dødssøksmål, har Michigan-lovgiveren laget et spesifikt unntak fra Michigans statlige immunitetslover for å tillate et søksmål av denne typen. bringes når en particular person blir drept av et statlig eid eller drevet motorkjøretøy.

  Har du spørsmål om et søksmål om urettmessig død i Michigan? Ring for en free of charge konsultasjon med en Michigan Auto Regulation-advokat nå

  Hvis du har mistet en du er glad i på grunn av en annens urettmessige dealing with eller uaktsomhet, og du har spørsmål om å inngi et søksmål for urettmessig død i Michigan mot de ansvarlige partene og om dine egne juridiske rettigheter til kompensasjon for faucet du har lidd, inkludert tapet av din kjære og faucet av økonomisk støtte, kan du snakke med en erfaren urettmessig død i Michigan advokat hos (768) 768-000 for en free of charge konsultasjon. Du kan også få hjelp fra en erfaren bilulykkesadvokat ved å besøke vår kontaktside eller chat-funksjonen på nettsiden vår.

  20536

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: