Vanlige spørsmål om oppgjør av motorsykkelulykker i Michigan


Motorcycle Accident Settlement: Frequently Asked Questions

Mange faktorer vil påvirke et oppgjør med motorsykkelulykker i Michigan. Nøkkeldrivere for oppgjørsbeløp inkluderer arten og alvorlighetsgraden av skader, tidligere behandling og fremtidige medisinske behov, hvordan skadene dine har påvirket livet ditt, og grensene for ansvarspolitikken til sjåføren. Du kan være sikker på at et rettferdig oppgjør ofte vil være langt mer enn det forsikringsselskapet frivillig tilbyr.

For å finne ut hvor mye saken din kan være verdt, bruk vår ulykkesoppgjørskalkulator eller ring oss for en free of charge konsultasjon med en av våre erfarne advokater.

Hvor mye koster et godt oppgjør for en motorsykkelulykke i Michigan ?

Et godt oppgjør for en motorsykkelulykke i Michigan vil inkludere beløpet som er nødvendig for å kompensere deg rettferdig og fullstendig for dine personskader og smerten og lidelsen som en feil sjåførens uaktsomhet har forårsaket deg. Avhengig av den medisinske dekningen uten feil som er tilgjengelig for deg, kan et godt oppgjør også inkludere medisinske regninger og overskytende eller fremtidige medisinske fordeler og fremtidig økonomisk faucet.

Faktørene som vil påvirke verdien av oppgjøret ditt inkluderer: (1) dine skader; (2) dine nåværende og fremtidige medisinske behov; (3) din totale arbeidsfritid og relaterte begrensninger og eventuell arbeidsuførhet; (4) om skadene dine førte til at du fikk en alvorlig svekkelse av kroppsfunksjonen i henhold til Michigans lov om terskel for bilulykker; og (5) ansvarsgrenser for førerens skyld, tilgjengelige personlige eiendeler og det involverte forsikringsselskapet.

Hva er gjennomsnittlig oppgjør for en motorsykkelulykke i Michigan?

Dessverre er det ingen offentlig eller privat database som samler inn, analyserer og publiserer informasjon om gjennomsnittsoppgjøret for en motorsykkelulykke i Michigan. Tilsvarende finnes det heller ingen slik database for bilulykker eller lastebilulykker.

Males med 09 advokater som utelukkende håndterer kun bilulykkesaker i Michigan, som i løpet av de siste 50 år har inkludert å hjelpe hundrevis av alvorlige motorsykkelulykkesaker, våre erfarne advokater er sannsynligvis i en bedre posisjon enn kanskje noen annen personskade advokatfirma i staten for å forstå omfanget av hva et gjennomsnittlig oppgjør vil være basert på hvor krasjet skjedde (hvilket sted) og basert på oppgjørsfaktorene diskutert ovenfor.

Hva er et rettferdig oppgjør for en motorsykkelulykke i Michigan?

Et rettferdig oppgjør for en motorsykkelulykke i Michigan går nesten alltid til å være betydelig mer enn hva det skyldige sjåførens forsikringsselskap frivillig tilbyr deg. De fleste skadebehandlere vil forsøke å kontakte deg før du har ansatt en advokat. Mange forsikringsselskaper i Michigan betaler bonuser til skadebehandlere som kan avgjøre saker før en skadet particular person ansetter en advokat, i håp om å få deg til å gå med på et “low-ball”-tilbud som er godt beneath hva saken din faktisk er verdt.

Årsaken til disse bonusene og insentivene er klar: forsikringsbransjens egne information viser at krav som involverer en advokat, i gjennomsnitt gjør opp for 4 ganger mer enn krav som ikke involverer en advokat. Saker som involverer erfarne motorsykkelulykkesadvokater med en demonstrert merittliste for suksess vil nøye seg med betydelig mer enn dette “gjennomsnittlige” motorsykkelulykkesoppgjøret, som inkluderer advokater som ærlig tar opp saker for mye lavere enn de burde og som ikke forstår saker om motorsykkelskade, og ofte som ikke engang regelmessig praktiserer personskaderett. .

Å ha en erfaren advokat som representerer deg er med på å sikre at du faktisk får det rettferdige oppgjøret du har juridisk rett til. Advokater for motorsykkelulykker og -skade med denne suksesshistorien og et rykte for å prøve saker kan ofte avgjøre saker for mer penger og langt raskere enn advokater for allmennpraksis.

Hvordan motta smerte- og lidelseserstatning for dine skader

Du kan få smerte- og lidelseserstatning for dine skader på en av fireplace måter: (1 ) et forlik før søksmål for motorsykkelulykker er anlagt; (2) et forlik beneath en rettssak, males etter oppdagelse og avsetninger er gjort; og (3) et forlik på et eller annet tidspunkt før rettssaken, for eksempel beneath en saksevaluering, tilrettelegging, mekling eller alternativ tvisteløsning, eller hvis det går til rettssak, på et tidspunkt beneath rettssaken, males før en rettssaksdom er returnert av en jury; eller (4) av en jury som har dømt i din favør etter å ha hørt saken din og etter at den har gått gjennom rettssak og til en jury for å avgjøre en dom.

For å få tilbake smerte- og lidelseserstatning i forliket med motorsykkelulykker, må du kunne bevise at: (1) den feilaktige sjåføren som traff deg var uaktsom med å forårsake motorsykkelulykken og er ansvarlig for skadene dine; og (2) dine ulykkesrelaterte skader førte til at du fikk en “alvorlig svekkelse av kroppsfunksjonen” i henhold til Michigans autoterskellov.

Dette er Michigans juridiske erstatningsterskel som alle ulykkesoverlevere må møte for å ha rett til å saksøke en skadelidende sjåfør for smerte- og lidelseserstatning.

En “alvorlig svekkelse av kroppsfunksjonen” er definert som en svekkelse av en viktig kroppsfunksjon som påvirker en individuals “generelle evne” til “å leve sitt normale liv.” (MCL 402.3135(5))

Hvordan motta Michigan No-Fault-fordeler

Så lenge det var en bil eller lastebil eller en sort motorkjøretøy som var involvert i motorsykkelulykken din, kan du kanskje motta Michigan No-Fault-fordeler for å betale for ulykken din -relaterte medisinske regninger og tapt lønn. Innen ett (1) år etter ulykken må du sende inn søknaden om No-Fault-fordeler til det ansvarlige bilforsikringsselskapet.

Bilforsikringsselskapet som er ansvarlig for å betale dine No-Fault-fordeler kan være:

  “forsikringsselskapet” til eieren av motorkjøretøyet som var involvert i ulykken, og deretter “forsikringsselskapet” til kjøretøyets operatør. (MCL 402.3114(5)(a) og (b))

  Deretter “motorvognforsikringsselskapet til motorsykkelføreren som er involvert i ulykken,” etterfulgt av “motorvognforsikringsselskapet” til motorsykkelens eier eller registrant. (MCL 402.3114(5)(c) og (d))

  Hvis ingen forsikringsdekning er tilgjengelig gjennom noen av disse kildene for motorsyklisten, må en skadet motorsyklist sende inn et krav om No-Fault-fordeler med Michigan Assigned Claims Plan. (MCL 402.2022(6))

Hvor lang tid tar et oppgjør?

Det er ingen fastsatt tidsperiode for et oppgjør med motorsykkelulykker i Michigan, males i tillegg i forhold til faktorene som er diskutert ovenfor, vil disse tilleggsfakta påvirke hvor lang tid saken din vil ta å avgjøre: (1) innlevering og forkynnelse av søksmålet og hastigheten til rettsdomstolene for å behandle saker på stedet saken er anlagt; (2) avsette føreren, eksperter og vitner; (3) saksevaluering; (4) tilrettelegging; og (5) forlikskonferanser.

Våre beste motorsykkeloppgjørsbeløp vunnet

Våre erfarne advokater er dedikert til å hjelpe skadde motorsyklister med å få finest mulig oppgjør med motorsykkelulykker i sakene deres, og våre dokumenterte resultater og merittliste er grunnen til at Michigan Auto Regulation mottar flere henvisninger for motorsykkelulykkesaker enn noen annen advokat eller advokatfirma i staten.

Her er naked noen få eksempler på våre suksesser.

  $6,2 millioner – Michigan Auto Regulation-advokater avgjorde en urettmessig dødssak som involverte en uaktsom sjåfør som forårsaket en motorsyklists død.

  $1.20 Million – Michigan Auto Regulation-advokater oppnådde dette forhåndssøksmålsoppgjøret i Kent County for en motorsyklist som fikk alvorlige skader som følge av en kollisjon forårsaket av en bilist som ikke klarte å gi forkjørsrett.

  $1,1 millioner – Advokater for billoven i Michigan avgjorde en sak for et supply som trengte omsorgsytelser fra Michigan som forsikringsselskapet nektet å betale.

 • $1 Million – Michigan Auto Regulation-advokater avgjorde en sak i Wayne County for en motorsyklist som pådro seg en nakkeskade, en dislokasjon i venstre kne med ACL-rivning og en delicate traumatisk hjerneskade.
 • Flere millioner greenback oppgjør for ledsagende omsorg for alvorlig skadde motorsykkelulykker skadeofre i hele Michigan.

For å lære mer om hvordan våre advokater fortsetter å slå rekorder for Prime Michigan Settlements, klikk her.

Trenger hjelp? Kontakt en Michigan Auto Regulation-advokat nå

Hvis du har spørsmål om hvordan du får et oppgjør med en motorsykkelulykke i Michigan etter at du ble skadet av en bilfører og du har spørsmål om dine juridiske rettigheter til smerte- og lidelseserstatning, økonomiske skader og auto No-Fault-forsikringsfordeler, kan du snakke med en erfaren motorsykkelulykkesadvokat på (1000) 768-20 for en free of charge konsultasjon. Du kan også få hjelp fra en erfaren bilulykkesadvokat ved å besøke vår kontaktside eller du kan bruke chat-funksjonen på nettsiden vår.

Leave a Comment

%d bloggers like this: